Nieruchomości komercyjne – co warto o nich wiedzieć?

Nieruchomości można podzielić według różnorodnych kryteriów. W dzisiejszym tekście skupimy się na jednym z nich, a mianowicie na kryterium dochodu/zysku. W ten sposób bowiem dokonać można wyróżnić nieruchomości charakterze komercyjnym i niekomercyjnym. Czym się charakteryzują i jak je od siebie odróżnić?

Czym są nieruchomości komercyjne? Kilka definicji

Pojęcie to nie jest określone przez normy prawne, dlatego możemy na próżno szukać go w przepisach polskiego prawa. Pomocne natomiast okażą się słowniki oraz literatura branżowa. Pierwsze skojarzenia ze słowem „komercyjność” dotyczą nastawienia na zysk i dochód. W przypadku nieruchomości sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana. W zależności od autora publikacji można więc spotkać się z m.in. z takim rozumieniem terminu, który dotyczy jedynie nieruchomości przeznaczonych na wynajem (a więc przynoszących zysk właścicielowi lokalu). Jest to dość wąskie pojmowanie sprawy, zwłaszcza jeśli zgłębić tę tematykę nieco bardziej. Zgodnie z „The Dictionary of Real Estate Appraisal” nieruchomościami komercyjnymi są również nieruchomości, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Wielu specjalistów poszerza tę definicję dodatkowo o nieruchomości przemysłowe. Ale co dokładnie kryje się pod tymi określeniami?

Różnorodne rodzaje nieruchomości o charakterze komercyjnym

Powyższe definicje w wyjaśnieniu charakteru nieruchomości o charakterze komercyjnym posiłkują się takimi terminami jak nieruchomości gospodarcze, przemysłowe i rekreacyjno-wypoczynkowe. Do tej pierwszej grupy zaliczyć można:

  • przestrzenie biurowe, a więc takie, w których nie wykonuje się bezpośrednio produkcji lub sprzedaży;
  • przestrzenie usługowe (hotele, lokale gastronomiczne);
  • przestrzenie handlowe (zarówno niewielkie sklepiki, minimarkety i hipermarkety, jak i wielkie centra i galerie handlowe).

Nieruchomości przemysłowe to lokale lub całe budynki przeznaczone pod fabryki, hurtownie, magazyny itp. Z kolei nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe to różnorodne motele i hotele. Wszystkie te nieruchomości łączy jedno – ich komercyjny potencjał, który pozwala ich właścicielowi albo ma udział w dochodzie operacyjnym, albo na czerpanie dochodu z czynszów od najemców.

Nieruchomości komercyjne a niekomercyjne, czyli czy status nieruchomości jest niezmienny?

wnież w przypadku nieruchomości niekomercyjnych nie można liczyć na jednoznaczną definicję. Posiłkując się powyższą wiedzą można za to z łatwością określić, czym jest nieruchomość niekomercyjna. Mamy z nią do czynienia, jeśli nieruchomość została zbudowana lub nabyta z innym zamiarem niż osiągnięcie zysku. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ta sama nieruchomość może zmieniać swój status – z nieruchomości niekomercyjnej stawać się komercyjną i odwrotnie. Ciekawą sytuacją jest przypadek, gdy nieruchomość można rozpatrywać zarówno jako komercyjną, jak i niekomercyjną. Jest tak np. w sytuacji, gdy deweloper sprzedaje mieszkania (cel komercyjny) rodzinie, która wykorzysta je do mieszkania (cel niekomercyjny).

Źródło informacji: http://higasaclub.pl


Adres i kontakt

HIGASA nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132
80-286 Gdańsk
tel: +48 734 732 528

Be the first to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*