Jakie są budynki inteligentne?

W odróżnieniu od nich, obiekty nowoczesne noszą miano budynku inteligentnego. Co oznacza określenie budynek inteligentny? Określenie to oznacza, że jest to budynek zawierający, poza instalacjami standardowymi, także systemy niespotykane czy też spotykane są bardzo sporadyczne w tradycyjnych budynkach. Budynek inteligentny charakteryzuje się bardzo dużą zawartością elektroniki. Jest ona rozumiana jako elektroniczne urządzenia, które są częścią ich wyposażenia jak i także elektroniki, która jest związana z częścią instalacyjną.

Zadaniem podstawowym elektroniki zawartej w domach nowoczesnych jest udogodnienie obsługi tradycyjnych instalacji. Jest to przede wszystkim możliwe dzięki procesom zautomatyzowania. Można najwyraźniej dostrzec to na przykładzie grzewczej instalacji, która w budynkach tradycyjnych zwykle wymagała podawania ręcznego paliwa, włączania ręcznego oraz wyłączenia pieca jak i także sterowania ręcznego temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Obsługa systemu wymagała zatem zaangażowania użytkownika na każdym z etapów działania.

Sprawdź https://www.lekom.pl/